Praktische informatie, Rusland M tot S

M

Menu
De Russische keuken staat niet bekend vanwege haar culinaire hoogstandjes. Vanwege de vele rijke mensen in de voornamelijk grote steden zijn er in bijvoorbeeld Moskou en Sint Petersburg veel westerse dure restaurants die voortreffelijk eten in huis hebben. Ruim bekend is wel de Russische kaviaar die in Rusland, maar ook in het westen veelvuldig aftrek vindt. De Russische keuken heeft veel vlees, soep, (rogge)broodbieten, augurken, gevulde pasta’s, vis, aardappelen en kip.

Metro

Zowel Moskou als St Petersburg beschikken over een zeer uitgebreid metronetwerk. Alleen de stations zijn uniek om te bezoeken. Ze hebben meer weg van een museum dan van een metrostation. De metro in St Petersburg ligt dieper onder de grond dan die in Moskou en daarom zijn de roltrappen naar boven en beneden extreem lang. Dit komt doordat de grond van St. Petersburg uiterst moerassig is, waardoor diep gegraven moest worden. De metro van Moskou is misschien wel de grootste ter wereld.

Mobiele telefoon
Bellen vanuit Rusland met de mobiele telefoon is mogelijk. Voor tarieven kunt kijken op www.vakantiebellen.nl

Munteenheid
Roebel. 1 Euro is 35 Roebel waard. 1 Roebel is ongeveer 2,8 Eurocent.

Musea
Kies: Alle Russische musea http://www.russianmuseums.info/Default.asp?, Musea St. Petersburg, Musea Moskou

N

O

Onroerend Goed
De onroerend goed markt in Rusland wordt voornamelijk gedomineerd door de bedrijfsonroerend goed markt. Particuliere aankopen vinden nog niet zo veel plaats.

Openbaar Vervoer
OV is in Rusland goed geregeld. Zowel de bus,trein, trolly bus als de metro rijden zeer frequent en komen op goed gelegen plaatsen.

Openingstijden
Musea: gemiddeld van 10.00-18.00 uur. Winkels en horeca gelegenheden hebben veelal eigen openingstijden en zijn niet aan restricties gehouden.

P

Paspoort
Voor een bezoek aan Rusland dient u te beschikken over een geldig paspoort dat ten minste 6 maanden na het verstrijken van het visum nog geldig is.

Politie
In Rusland zijn verschillende politie te onderscheiden. Ze dragen verschillende uniformen.
Verschillende soorten: Gewone politie (Militsija), Oproer politie (Omon), Verkeerspolitie (GibbDD)

Post/ Postkantoren
De posterijen in Rusland werken langzaam en niet efficiënt. U kunt hier uiteraard postzegels kopen om kaarten en brieven mee te posten. Wilt u belangrijk materiaal opsturen neem dan een koeriersbedrijf.

Prijzen
De prijzen in Rusland variëren sterk. Zo zijn er grote verschillen in de grote steden en de rest van Rusland. Over het algemeen zijn de prijzen naar westerse maatstaven zeer laag, maar in de grote steden zijn ook veel plaatsen waar het zelfs voor Westerse begrippen veel geld kost.

Q

R

Restaurants
Vooral in de grote steden zoals Moskou en St Petersburg zijn veel verschillende restaurants, van goedkoop tot extreem duur. Buiten de grote steden zijn de restaurants goedkoop en eenvoudig.

Reisdocumenten
Voor een bezoek aan Rusland dient u te beschikken over een visum en een geldig paspoort dat ten minste 6 maanden na het verstrijken van het visum nog geldig is. Voor een Visum kunt u terecht bij de Russische ambassade Tel.: +31(0)70 346-88-88, 345-13-00 en e-mail: ambrusnl@euronet.nl

Roebel
De officiële munteenheid van Rusland is de Roebel. Een Euro is ongeveer 35 Roebel. Ook worden Dollars en Euro’s geaccepteerd.

S

Sport
Sport neem een belangrijke plaats in bij de Russische bevolking. Het grootste land ter wereld heeft dan ook in bijna elke tak van sport zeer goede sporters.

Staatsinrichting

President
Bij de presidentsverkiezingen van 14 maart 2004 is Vladimir Poetin met bijna 70 procent van de stemmen, zoals verwacht, herkozen als president van de Russische Federatie. Zijn tweede ambtstermijn loopt tot 2008. De voorganger van Poetin, Boris Jeltsin, was in 1996 de eerste democratisch gekozen president van Rusland. Daarvóór vervulde Jeltsin ook al de functie van president, maar zijn positie vloeide voort uit het voormalige sovjetsysteem. Sinds december 1993 is een nieuwe grondwet van kracht, die de grondwet van 1978 vervangt. De grondwet onderscheidt een wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht, die onafhankelijk van elkaar zijn. De president krijgt in de Grondwet uitgebreide bevoegdheden toegekend. Hij staat aan het hoofd van het leger, is voorzitter van de veiligheidsraad en draagt de verantwoordelijkheid voor het buitenlands en binnenlands beleid van de federatie. Hij heeft een vetorecht over wetgeving en kan het parlement ontbinden. Daarnaast heeft hij het recht om decreten uit te vaardigen. Hij benoemt voorts de voorzitters van de Centrale Bank en het Constitutionele Hof en andere hoge ambtsdragers. Voor de benoeming van de minister-president heeft de president de goedkeuring van de Doema nodig. De federale ministers kan hij rechtstreeks benoemen en ontslaan.

Parlement

De hoogste vertegenwoordigende en wetgevende macht berust bij de Federatieve Vergadering, die uit twee kamers bestaat: de Federatieraad met 178 leden (in functie vergelijkbaar met onze Eerste Kamer) en de 451 afgevaardigden tellende Doema (vergelijkbaar met de Tweede Kamer). De 178 leden van de Federatieraad vormen de som van telkens twee vertegenwoordigers van alle 89 administratieve eenheden. De vertegenwoordigers moeten in het vervolg democratisch gekozen worden. De gouverneurs houden wel de mogelijkheid om met instemming van tweederde van het regionale parlement eigen afgevaardigden aan te wijzen of terug te trekken. De vertegenwoordigers van de Federatieve Vergadering worden gekozen voor een termijn van vier jaar. De Doemaleden worden iedere vier jaar rechtstreeks door de Russische bevolking gekozen. Bij de parlementsverkiezingen van december 2003 won, zoals verwacht, Verenigd Rusland, de partij van Vladimir Poetin.

Politieke partijen
De belangrijkste politieke partijen zijn Verenigd Rusland, de KPRF (Communistische partij van de Russische Federatie) van Zjoeganov, de Unie van Rechtse Krachten (SPS, economische hervormers), Moederland (Rodina), de Liberale Democratische Partij van Zjirinovski (ultra-nationalistisch) en Jabloko (liberale, radicaal hervormingsgezinde democratische oppositiepartij).

Regering

De uitvoerende macht ligt bij de regering, die bestaat uit de minister-president en zijn federale ministers. De regering legt de begroting voor aan de Doema en houdt toezicht op de besteding van de overheidsgelden. Ook moet zij de uitvoering van een uniform staatsbeleid garanderen, het buitenlands beleid voeren en recht en orde handhaven. De premier (Michail Fradkov) wordt bijgestaan door een vice-premier (Aleksandr Zjoekov). Het totale kabinet bestaat uit zeventien ministers.

Een overzicht van de belangrijkste ministers en hun posten:

Landbouw: Aleksei Gordeyev
Civiele Defensie en Noodsituaties: Sergei Shoigu
Cultuur en Media: Aleksandr Sokolov
Defensie: Sergei Ivanov
Economische Ontwikkeling en Handel: German Gref
Onderwijs en Wetenschappen: Andrei Fursenko
Financiën: Aleksei Kudrin
Buitenlandse Zaken: Sergei Lavrov
Gezondheid en Sociale Ontwikkeling: Mikhail Zurabov
Industrie en Energie: Viktor Khristenko
Binnenlandse Zaken: Rashid Nurgaliyev
Justitie: Yuri Chaika
Natuurlijke hulpbronnen: Yuri Trutnev
Telecommunicatie: Leonid Reiman
Transport: Igor Levitin

Rechtsprekende macht
De rechtsprekende macht bestaat op het hoogste niveau uit drie hoven: het Constitutionele Hof, het Opperste Gerechtshof en het Opperste Arbitrage Hof. Het Constitutionele Hof beslist over zaken die betrekking hebben op klachten over federale wetten, statuten en verdragen. Ook beslist ze in kwesties over bevoegdheden van staatsorganen. Het Opperste Gerechtshof is de hoogste rechtsprekende autoriteit op het gebied van burger- en strafzaken. Het Opperste Arbitrage Hof is de hoogste autoriteit op het gebied van economische kwesties.

De Russische regio's
De Russische Federatie is verdeeld in 89 administratieve eenheden: 21 autonome republieken, 6 provincies, 49 regio's, 2 steden met federale status (Moskou en St. Petersburg), 1 autonome regio en 10 autonome districten. Deze 89 eenheden staan alle onder lokaal bestuur. Aan het hoofd daarvan staan een gouverneur en een vertegenwoordigende vergadering (een sovjet of een doema). In 2000 heeft president Poetin een nieuwe bestuurslaag in het leven geroepen en de Russische Federatie in zeven districten onderverdeeld. Het doel hiervan is de federale greep op de regio's te verstevigen en de welvaart evenrediger over de regio's te verdelen. De zeven districten zijn: Noord-West, Centraal, Kaukasus, Volga, Oeral, Siberië en het Verre Oosten.

Regionalisatie
Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 is er sprake van een sterke regionalisatie, wellicht als reactie op de voorheen unitaire en sterk gecentraliseerde staat. Binnen de regio's bestaan verschillende gradaties van autonomie, in de vorm van een republiek met een president of bijvoorbeeld de oblast met een (gekozen) gouverneur. In enkele regio's is de gouverneur zeer machtig en stelt zich onafhankelijk op ten opzichte van Moskou. Met behulp van de nieuwe bestuurslaag wil Poetin deze ontwikkeling enigszins proberen in te dammen. Sinds zijn aantreden heeft hij al enkele stappen genomen om de wetgeving van bepaalde regio's meer te conformeren aan de federale wetgeving.
Er is een aantal maatregelen getroffen met het oog op een meer evenredige welvaartsverdeling tussen de regio's. Zo is het lenen van buitenlandse valuta door regionale autoriteiten aan banden gelegd en is het aantal lokale belastingen drastisch gereduceerd. Men verwacht dat de financiële gevolgen hiervan voor de regio's sterk variëren, maar in ieder geval zullen zij eerder negatief dan positief uitvallen.
Tevens wordt door de federale overheid met nieuwe regelgeving gepoogd om de transparantie van verschillende regionale geldstromen te vergroten.

Economische diversiteit
Economisch gezien bestaat er een sterke heterogeniteit, waarbij factoren als klimaat, geografische ligging, bevolkingsdichtheid, aanwezigheid van grondstoffen en aanwezigheid van bepaalde industrieën een rol spelen. Voor buitenlandse investeerders worden vooral de steden Moskou en St. Petersburg en de oblasts Moskou, Rostov, Sverdlovsk en Samara als interessant aangemerkt vanwege hun consumentensamenstelling en -gedrag, intellectuele potentie, bestuurlijke structuur, capaciteiten op het gebied van productie, infrastructuur en innovatie. In geld uitgedrukt worden de meeste investeringen gedaan in de stad en oblast
Moskou. De manier waarop buitenlandse investeringen tegemoet worden getreden verschilt per regio en is sterk afhankelijk van de politieke kleur van het bestuur. De benadering uit zich in investeringswetgeving, belastingvoordelen of juist in beperkende maatregelen om de lokale economie te beschermen.


Stedentrips Rusland :
Moskou en Sint Petersburg

De leukste stedentrips naar Rusland. U kunt bij deze stedentrips naar Moskou en Sint Petersburg zelf kiezen of u de steden individueel wilt verkennen of deel wilt nemen aan een uitgebreid excursie pakket.

Groepsreizen :
Rusland, Moskou en St. Petersburg inclusief excursies

Deze geheel verzorgde reizen bieden u de mogelijkheid om onder begeleiding van deskundige en enthousiaste gidsen nader kennis te maken met de belangrijkste bezienswaardigheden van Rusland.

6-daagse Stedentrip Moskou :
Ontdekking van een bijzondere stad

Ontdek Moskou, de schitterende hoofdstad van Rusland, tijdens deze 6-daagse stedentrip. 3 dagen met indrukwekkende excursies en genoeg vrije tijd om Moskou op eigen houtje te ontdekken.

Riviercruises :
Ontdek Rusland vanaf het water

Voor wie Rusland wil leren kennen zonder gesleep met koffers en vermoeiende verplaatsingen, zijn deze riviercruises de ideale oplossing. U reist comfortabel, veilig en ontspannen.

6-daagse stedentrip Sint Petersburg :
Proef de cultuur

Een bezoek aan Tsarenstad St. Petersburg was nog nooit zo interessant. Een volledig verzorgde stedentrip inclusief 3 dagen excursies naar al het moois dat de stad te bieden heeft.

Treinreizen :
Per spoor door het indrukwekkende Rusland

Reizen door het uitgestrekte Rusland met één van deze beroemde lange afstandstreinen is één van de meest fascinerende manieren om een interessant stuk van de wereld te ontdekken.