Praktische informatie, Rusland A tot F

A

Ambassade - Rusland
Nederlandse ambassade in Moskou.
Kalashny pereulok 6 125009 Moscow, Rusland
Telefoon: +7 095 7972900 Fax: +7 095 7972904
E-mail: mos@minbuza.nl

Consul generaal in ST Petersburg
191186 Sint Petersburg, Rusland
Telefoon: +7 812 3340200 Fax: +7 812 3340225
E-mail: pet@minbuza.nl
Website www.nlcg

Belgische Ambassade in Moskou
Adres: Oelitsa Malaja Moltsjanovka, 7121069 Moskou
Tel.: +7 (095) 780.03.31
Tel. (visumafdeling): +7 (095) 780.03.41
Fax : +7 (095) 780.03.32
Fax visa: +7 (095) 780.03.42
Visainfonummer: +7 (095) 780.03.50
moscow@diplobel.be
MERTENS DE WILMARS Vincent, Ambassadeur:

Russische ambassade in Den Haag
Andries Bickerweg 2, 2517 JP Den Haag
Tel.: +31(0)70 346-88-88, 345-13-00
Fax: +31(0)70 361-79-60
e-mail: ambrusnl@euronet.nl

Russische AMBASSADE België
Adres: AVENUE DE FRE / DE FRELAAN, 66 1180 UKKEL
Tel :02.374.34.00 02.374.57.38
Fax: 02.374.68.86 02.374.26.13
Email: amrusbel@skynet.be

Apotheken - Rusland
Een apotheek in Rusland herkent u aan een groen kruis. De naam van een Russische apotheek is Apteka. De apotheken zijn voornamelijk in de grote steden makkelijk te vinden. Er worden veel westerse geïmporteerde medicijnen verkocht. Bijna alles is vrij te koop en zodoende kan men zeer veel medicijnen krijgen zonder recept. Het personeel hoog en goed opgeleid. Gebruikt u insuline of andere speciale medicijnen dan wordt u aangeraden voldoende mee te nemen voor uw reis.

B

Bagage - Rusland
Let ten alle tijden goed op bagage en overige bezittingen. Ben ten alle tijden voorbereid op zakkenrollers. U kunt beter niet naïef zijn en altijd uw eigen bagage dragen.
Indien u (veel) per trein reist dan raden wij u aan om niet al te zware koffers mee te nemen, omdat deze veelal boven u hoofd opgeborgen moeten worden.

Benzine - Rusland
Is overal voldoende te verkrijgen. Alle benzine is gelood. A98 Superplus en A95 Super zijn goed voor buitenlandse/westerse auto’s. Wat u niet mag tanken is A92. De prijs van een liter benzine varieert tussen de 8 en 12 Roebel (1 Euro is ongeveer 36 Roebel), dus een liter kost maar zo 30 eurocent.

Bergen - Rusland
Rusland beschikt over veel bergen, waaronder de hoogste berg van Europa de Elbrus (5642 meter) gelegen in de Kaukasus. De bergen liggen voornamelijk in De Kaukasus, de Oeral en Siberië. Er is dus voldoende mogelijkheid voor bergsporten.

Bioscopen - Rusland
Voornamelijk in Moskou en St Petersburg zijn er ruim voldoende aanwezig. De films zijn zowel in her Russisch als in het Russisch.

BTW - Rusland
Het percentage BTW bedraagt 15%. De consumenten goederen zijn altijd inclusief BTW.

Busverbindingen - Rusland
In Rusland rijden twee soorten bussen: normale bussen en zogenaamde trolley bussen, die worden aangedreven door een bovenleiding. U kunt kaartjes kopen bij metrostations en kiosken. U dient deze dan vaak door een stempel machine te halen. In geheel Rusland is er vaak een goede verbinding van het openbaar vervoer. Dit stamt nog vanuit de communistische tijd. Verwacht geen nieuwe bussen, zeker niet buiten de grote steden.

C

Casino’s - Rusland
Gokken vindt veelvuldig plaats in Rusland, vooral bij de nieuwe rijken. Er zijn veel aangelegenheden die u kunt bezoeken en waar u een gokje kunt wagen. Bezoek echter alleen de gerenommeerde casino’s en niet de louche achterafzaaltjes waar ook veelal gegokt kan worden. Veelal vindt u goede casino’s in de grotere hotels van de steden.

Criminaliteit - Rusland
Hoewel er in Rusland veel corruptie en criminaliteit voorkomt kan men het toch zelf in de hand houden door goed op de hoogte te zijn wat wel en niet in Rusland kan of gebruikelijk is. De criminaliteit is voornamelijk georganiseerde criminaliteit, waar u als toerist of bezoeker van Rusland in principe niet mee te maken krijgt. De echte straat criminaliteit valt over het algemeen wel mee en is niet veel anders dan in de Nederlandse grote steden. Probeer in ieder geval te verblijven in drukken delen en als u iets niet vertouwt dan kunt u het beste op dit gevoel afgaan en het zekere voor het onzekere nemen.

D

Dieren/Dierentuin - Rusland
In Rusland worden dieren doorgaans minder goed behandeld dan in Nederland. In de dierentuin van Moskou ziet men dit aan de ondervoede dieren en kleine hokken.

Dollars - Rusland
Naast de Roebel kunt u in geheel Rusland met de dollar betalen. Nog beter kunt u betalen met de Euro.

Douanbepalingen / Invoerrechten - Rusland
Voor het afreizen naar rusland dient u te beschikken over een geldig visum en een paspoort (geen identiteitskaart) dat geldig is tot 6 maanden na afloop van het visum. Het is verboden zaken als drugs (ook softdrugs), wapens etc mee te nemen. Bij de douane dient u allerlei formulieren in te vullen waaronder ook een in- en uitreis document. Het inreis document dient u bij het verlaten van Rusland weer in te leveren. U dient ook aan te geven welke en hoeveel waardevolle spullen u bij zich heeft. U mag geen Roebels uitvoeren.

Invoerrechten

Het Russische invoerrechtensysteem heeft vier niveaus. Import uit landen met een 'most favoured nation' status (MFN) worden ingeschaald op het basis importtarief. Ongeveer honderddertig landen hebben deze status, inclusief de Europese Unie. Landen die niet tot de MFN behoren, krijgen een dubbele belasting van het MFN-basisimporttarief. Voor een groep van 104 ontwikkelingslanden wordt slechts 75 procent van het basis importtarief in rekening gebracht. Agrarische producten en enkele andere producten uit 44 'minst ontwikkelde landen' worden vrijgesteld van invoerrechten. Op importen van leden van het GOS worden in principe evenmin invoerrechten geheven.

Met de toetreding tot de World Trade Organisation (WTO) in zicht, wordt het invoertarievensysteem in Rusland steeds meer gesimplificeerd.
Het huidige viergroepensysteem kent tarieven van 5, 10, 15 en 20 procent. Er bestaan echter nog steeds hogere importtarieven voor bepaalde producten, zoals op suiker, sigaretten en auto's. Uitgebreide informatie over de invoer van (gebruikte) auto's vindt u op

www.evd.nl
www.custom-house.ru
http://www.customs.ru/ru/

Drank - Rusland
Russen staan er bekend om veel te drinken, met name Vodka. De laatste jaren is het echter ook populair geworden om bier te drinken. Er gelden nauwelijks regels ten aanzien van drank consumptie en men kan doorgaans overal (sterke) drank kopen. Ook bekend is de Georgische wijn. Buitenlandse wijnen zijn doorgaans wel verkrijgbaar, maar zijn vrij prijzig.

Drinkwater - Rusland
Het wordt ten strengste afgeraden om water uit de kraan te drinken. Gebruik ook geen IJsblokjes en ongepasteuriseerde melk.

Drugs - Rusland
Deze zijn verboden, zowel in als uitvoer. Ook softdrugs is niet toegestaan in Rusland.

E

Economie - Rusland
Net als in 2003 is de economische groei in de tweede helft van 2004 licht gedaald ten opzichte van de eerste helft. Door deze ontwikkeling, die deels toe te schrijven is aan een afnemende export in de tweede helft van het jaar, is het BBP voor 2004 op 7,1 procent uitgekomen. Voorzichtige schattingen voor 2005 gaan uit van een groei van 6,0 procent. De sterke groei van de afgelopen jaren is voor een groot deel te danken aan de inkomsten uit de hoge olieprijzen, aangezien meer dan de helft van de totale export van Rusland uit energieproducten bestaat. De Russische economie is voor een groot deel afhankelijk van de prestaties in de oliesector en daarom sterk gerelateerd aan de bewegingen van de wereldmarkt en -conjunctuur. De opbrengsten uit binnenlandse investeringen zorgden eveneens voor een deel van de hoge economische groei. Volgens Rosstat (het voormalige Goskomstat) groeide de industriële productie in de eerste helft van 2004 met 7 procent, maar nam daarna af naar 4,5 procent in de periode augustus-november 2004. Uiteindelijk kwam de groei in de industriële productie uit op 6,1 procent in 2004. Hogere productiekosten zouden de groei hebben vertraagd. In de agrarische sector hielp een goede oogst de productie en in de dienstensector zal de economische groei in 2004 uitkomen op 2,7 procent. De binnenlandse investeringen stegen met ruim 8 procent op jaarbasis. Hoewel investeringen in de olie- en gassector afnamen, stegen de investeringen in de meeste industriële sectoren aanzienlijk. De buitenlandse investeringen in Rusland blijven laag gezien het potentieel van Rusland. De directe buitenlandse investeringen worden beraamd op circa 11 miljard US dollar, een forse stijging vergeleken met de 6,5 miljard US dollar in 2003. Ondanks gebeurtenissen als de Yukos-affaire blijft het vertrouwen in een stabiele economie gehandhaafd. Dit wordt mede gesteund door een handelsoverschot en een reserve van 100 miljard US dollar bij de Russische Centrale Bank. Daarnaast hebben veel buitenlandse investeerders hun hoop gevestigd op Ruslands toetreding tot de World Trade Organisation (WTO). Dit zal het investeringsklimaat in positieve zin beïnvloeden. Het reëel beschikbare inkomen groeide in 2004 met 13,8 procent ten opzichte van het jaar ervoor en zal naar schatting in 2005 met 8,9 procent stijgen. In het derde kwartaal van 2004 lag het gemiddelde maandinkomen op 7.143 roebel (244 US dollar). Dit is een stijging van bijna 26,2 procent ten opzichte van 2003. Als dit tempo doorzet, zal het gemiddelde maandsalaris gauw 300 US dollar bedragen, hetgeen overeenkomt met de Centraal- en Oost-Europese buurlanden. Het minimumloon is per 1 januari 2005 verhoogd naar 720 roebel per maand (25,5 US dollar).

Kapitaalvlucht
De kapitaalvlucht die ervoor zorgt dat jaarlijks zo’n 20 à 25 miljard US dollar naar het buitenland verdwijnt, neemt geleidelijk af. Deze positieve trend werd negatief beïnvloed door de Yukos-affaire. De kapitaalvlucht is inmiddels weer toegenomen. Na een afname naar krap 2 miljard US dollar in 2003, bedroeg de waarde 7 miljard dollar in de eerste helft van 2004, en sommige schattingen gaan uit van een kapitaalvlucht van 17 miljard US dollar aan het eind van 2004.

Buitenlandse schulden
De buitenlandse schuld is in 2004 afgenomen van 119,7 naar 117,9 miljard US dollar. Rusland zal 17,4 miljard US dollar afbetalen in 2005, dat is 1,3 miljard meer dan in 2004. In 2004 bedroegen de totale buitenlandse schulden 179 miljard US dollar en in 2005 zullen de buitenlandse schulden zijn opgelopen naar 184,4 miljard US dollar.

Inflatie
De inflatie is in 2004 verder teruggedrongen en uitgekomen op 11,7 procent. Dit weliswaar niet de beoogde 10 procent, maar wel een voortzetting in de verlaging van de inflatie. De Russische regering gaat uit van een verdere financiële stabilisering, met op de middellange termijn een jaarlijkse inflatie van ongeveer 9 procent.

Economisch beleid
Het Russische economische beleid is gebaseerd op een beleidsplan dat minister van Economische Zaken German Gref in 2000 heeft opgesteld. Het beleidsplan loopt voor een periode van tien jaar, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen korte termijn (achttien maanden) en lange termijn. Het bijna vierhonderd pagina's tellende plan ziet er veelbelovend uit. Althans, de veelheid aan onderwerpen die erin wordt behandeld, doet vermoeden dat bij Poetin het besef is doorgedrongen dat structurele hervormingen een voorwaarde zijn voor een stabiele economie. Naast een degelijk rechtssysteem zijn steun van multilaterale instellingen en buitenlands kapitaal onontbeerlijk om een goed functionerende markteconomie op poten te krijgen in Rusland. Deze steun zal alleen dan toenemen, als structureel verbeteringen voor investeerders worden doorgevoerd.

Het kortetermijnplan bevat operationele beleidsvoornemens die gericht zijn op consolidering van de recente conjuncturele trends en ruimte bieden voor structurele groei. De uitvoering van het kortetermijnplan zal overigens meerdere jaren vergen. Het langetermijnplan richt zich meer op economische hervormingen met betrekking tot verbetering van de levensstandaard, vermindering van sociale ongelijkheid en herstel van de economische en politieke positie van Rusland in de wereld.

Het kortetermijnplan voorziet onder andere in de volgende onderwerpen:

Verbetering van het investeringsklimaat, waarbij zaken als eigendomsrechten, vereenvoudiging van de registratie- en vergunningswetgeving voor ondernemingen, beperking van de invoerrechten, douaneprocedures en dergelijke aan de orde komen. Beperking van de overheidsuitgaven en het in evenwicht brengen van de verplichtingen en inkomsten van de overheid. Hierbij is een herziening van de belastingwetgeving aan de orde. De herziening zal moeten proberen het systeem te vereenvoudigen. Een aantal hervormingen op belastinggebied is al goedgekeurd door het parlement en ondertekend door Poetin, zoals de invoering van een uniform tarief voor de inkomstenbelasting (13 procent), een minimum voor de sociale lasten van 5 procent, stijging van accijns voor een aantal producten en een verlaging van het BTW-tarief. Verder staat het terugdringen van de inflatie hoog op de agenda. Het streven om de inflatie onder de 10 procent te krijgen is in 2004 niet gelukt. Andere onderwerpen die in het beleidsplan worden genoemd, zijn de hervorming van het bankwezen, het terugbrengen van de bureaucratie, het tegengaan van corruptie, de hervorming van de rechterlijke organisatie en de reorganisatie van natuurlijke monopolies. Het plan geeft een aantal ambitieuze macro-economische doelstellingen die bij volledige uitvoering van de voornemens bereikt zouden kunnen worden. Zo wordt onder andere een verdubbeling van het BBP genoemd in 2010 ten opzichte van het jaar 2000. In 2004 kwam de economische groei uit op 7,1 procent, vergeleken met 7,3 in 2003. In de periode 2005-2007 moet het reëel beschikbare inkomen van de bevolking met 8 à 9 procent toenemen. Verder moeten de buitenlandse investeringen tussen 2005 en 2007 jaarlijks groeien met circa 13 tot 16 miljard US dollar. Bovendien moet het aandeel van het BBP uit olie en gas teruggebracht worden van 27 naar circa 22 procent. Momenteel neemt de grondstoffenindustrie 70 procent van het BBP voor haar rekening.

Regionaal economisch beleid
De regio's bepalen voor een deel zelf hun economisch beleid, dat uiteraard niet al te veel mag afwijken van het federale beleid. Zo hebben regio's vaak een eigen investeringswet, regionale belastingregelingen of -ontheffingen en bijvoorbeeld een eigen wet op landeigendom. Het is per regio zeer verschillend hoe het economisch beleid wordt ingevuld. De ene regio is vooral naar binnen toe gericht en de andere richt zich meer op buitenlandse ondernemers en probeert een liberaler beleid te voeren. Een en ander wordt mede bepaald door de politieke kleur en opvattingen van de gouverneur van de betreffende regio. Poetin wil een centralistische greep op de regio's, onder andere op economisch gebied. Inkomsten en uitgaven zouden op die manier meer beheersbaar en transparanter moeten worden.

Internationale financiering en kredietverlening
Een mogelijkheid voor het betreden van de Russische markt vormen de projecten die worden gefinancierd door multilaterale financieringsinstellingen. Beknopte projectbeschrijvingen en aanbestedingen worden aangekondigd via de EVD-site.

De Wereldbank, de International Finance Corporation (IFC), de European Bank of Reconstruction and Development (EBRD) en de European Investment Bank (EIB) verstrekken leningen aan de Russische overheid. Deze financieringsinstellingen concentreren zich met name op de volgende sectoren: institutionele opbouw, infrastructuur (wegen en spoorwegen, havens en telecommunicatie), milieubeheer, financiële instellingen en privatisering. Met name het IFC en de EBRD investeren ook in commerciële projecten.

De EBRD heeft voor Rusland het Russia Small Business Fund ingesteld. Dit fonds verstrekt leningen aan micro- en kleine bedrijven en probeert de capaciteit van Russische banken te versterken om leningen te geven aan dit soort bedrijven. Zo heeft de EBRD de KMB-bank in Rusland opgericht, die speciaal bedoeld is voor kredietverstrekking aan het Russische MKB. Meer informatie op www.kmb.ru/english/index.html.

Daarnaast heeft de EBRD elf zogenoemde Regional Venture Funds Programme opgericht. Doel is om in bepaalde regio’s investeringen in recent geprivatiseerde middelgrote ondernemingen te stimuleren.

Meer informatie op de website van de EBRD, www.ebrd.com.

Het EU/Tacis-programma financiert voornamelijk consultancy diensten (Technical Assistance). Het programma omvat vele sectoren, zoals institutionele opbouw, regionale ontwikkeling, gezondheidszorg, onderwijs, milieubeheer, infrastructuur, landbouw, toerisme en het beleid ten aanzien van het midden- en kleinbedrijf. Het Bistro-programma van de EU voert op kleinere schaal samenwerkingsprojecten uit (tot 200.000 euro) tussen Russische en Europese bedrijven. Bij dit programma is het de bedoeling dat bestaande bedrijfscontacten worden gebruikt voor het uitvoeren van projecten met een bredere impact. Meer informatie over het Tacis Bistro-programma op www.eur.ru/.

Bij de bewerking van de markt kan onder bepaalde voorwaarden ook gebruik worden gemaakt van het Oost-Europa hulpinstrumentarium van de Nederlandse overheid. Er is een speciaal hulpprogramma opgesteld om Oost-Europese landen te helpen bij hun omschakeling naar een markteconomie. Het ministerie van Economische Zaken stimuleert daarmee kennisoverdracht alsmede handel en investeringen van Nederlandse ondernemingen in Midden- en Oost-Europa. Het gaat hierbij onder meer om het herverzekeren van investeringen, ondersteuning van investerings- en haalbaarheidsstudies, joint ventures en investeringsgaranties. Daarnaast financiert het ministerie hulpprojecten in het kader van het Programma Samenwerking Oost-Europa (PSO). Meer informatie over het PSO-programma vindt u op www.evd.nl/pso.

Bij de EVD is een Private Sector Liaison Officer (PSLO) voor de Wereldbank Groep aangesteld. Mike Timmermans treedt in Nederland als centraal aanspreekpunt op voor de Wereldbank, de International Finance Corporation (IFC) en de Multilateral Investment Agency (MIGA). U kunt de PSLO benaderen met alle vragen over projecten en procedures van deze instellingen: wb-pslo@info.evd.nl.

Fiscaal beleid
De fiscale situatie in Rusland is aanzienlijk verbeterd sinds Poetin aan de macht is. Een belangrijk onderdeel van zijn fiscale beleid is erop gericht de belastingopbrengsten meer van de regionale regeringen naar de centrale regering te verschuiven. Nu de federale regering meer controle heeft over de belastinginkomsten, heeft zij ook meer invloed op en inzicht in de financiële situaties van de verschillende regio's.

Een andere belangrijke verandering betreft de BTW, die nu centraal wordt geïnd. Voor 2001 kregen de regio's 15 procent van de BTW-opbrengsten. Door deze belastinghervorming moet 11 procent van de belastinginkomsten van de regionale naar de federale regering vloeien. Dankzij de economische groei die Rusland momenteel doormaakt, hebben de regio's nog niet veel van de verminderde inkomsten gemerkt. De belastinginkomsten zijn zover gestegen, dat de begroting de laatste vier jaar positief is.

Monetair beleid en schulden
Het overschot op de begroting zal net als in 2004 gebruikt worden om de staatsschulden af te lossen en de financiële reserves op te bouwen. Minister Alexej Koedrin van Financiën heeft aangegeven dat in 2005 11,5 miljard US dollar aan buitenlandse schulden zal worden afgelost. De inflatie bedroeg in 2004 11,7 procent. In 2005 zal volgens schattingen van de EIU (Economist Intelligence Unit) de inflatie uitkomen op 11,3 procent. Minister Herman Gref (Economische Ontwikkeling en Handel) heeft echter aangegeven dat de inflatie in 2005 op 8,5 procent zal uitkomen. De wisselkoers van de roebel is relatief stabiel in nominale termen: een euro is ongeveer 35 roebel. Voor een dollar moet men circa 28 roebel betalen.

Begroting voor 2005
De Doema heeft in december 2004 de federale begroting voor 2005 goedgekeurd. In de begroting wordt uitgegaan van een overschot in de staatskas van ruim 278 miljard roebel (circa 9,5 miljard US dollar). Dit is 1,5 procent van het BBP. De inkomsten worden geschat op 3,3 biljoen roebel (113,8 miljard US dollar), ofwel 17,8 procent van het BBP. De uitgaven zullen uitkomen op ongeveer 3 biljoen roebel (104,3 miljard US dollar), ofwel 16,3 procent van het BBP. Het begrotingsplan stuitte op veel kritiek bij minister Gordeyev van Landbouw. Volgens hem worden de totale uitgaven in het budget van 2005 met 14 procent verhoogd. Voor landbouw is echter een verlaging van 10 procent van de staatsuitgaven gepland.
Bij de begroting is uitgegaan van een gemiddelde olieprijs van 28 US dollar per vat. De inflatie wordt optimistisch geschat op 8,5 procent. De economische groei zal volgens de begroting in 2005 circa 5,5 procent bedragen.

Buitenlandse investeringen in Rusland
Het investeringsklimaat in Rusland wordt weliswaar langzaam beter, maar buitenlandse investeringen in Rusland blijven nog ver achter bij andere opkomende markten. Op 1 januari 2005 bedroeg het totaal aan buitenlands kapitaal in Rusland 81,9 miljard US dollar. In China werd alleen al in de eerste tien maanden van 2004 voor 53,8 miljard US dollar geïnvesteerd.

De buitenlandse directe investeringen stegen in 2004 met 39 procent ten opzichte van 2003. De Yukos-affaire lijkt het bedrijfsleven dus niet af te schrikken om in Rusland te investeren. De directe investeringen kwamen in 2004 uit op 9,42 miljard US dollar en namen daarmee een aandeel van 23 procent in van de totale investeringen in Rusland. De sectoren die het populairst waren voor directe investeringen waren olie, voedsel en voedselverwerking, de bouw, transport en logistiek. Vooral de bouwsector heeft te maken met een sterke investeringsimpuls. Een verklaring is de sterk toegenomen vraag naar appartementen en kantoorgebouwen in de economisch krachtige centra. Het meeste buitenlandse geld vloeide dan ook naar naar Moskou, waardoor het verschil tussen Moskou en de regio’s nog groter is geworden. Het hoogste investeringsaandeel kwam in 2004 weer uit Cyprus (16,1 procent), gevolgd door Nederland met een aandeel van 14,6 procent, Luxemburg met 14,5 procent en Duitsland met een aandeel van 11,4 procent. Nederlandse cumulatieve investeringen in Rusland bedroegen per januari 2005 11,9 miljard US dollar. Nederlandse cumulatieve directe investeringen in Rusland kwamen uit op 8,8 miljard US dollar.

De cumulatieve buitenlandse investeringen in Rusland zijn per januari 2005 opgelopen tot 81,9 miljard US dollar. Dit is een stijging van 43 procent ten opzichte van januari 2004.

Elektriciteit - Rusland
De netspanning in Rusland bedraagt net als in Nederland 220 Volt. In de trein bedraagt deze slechts 45 Volt

Evenementen / feestdagen - Rusland
In Rusland zijn de volgende feestdagen:

1 januari Nieuwjaarsdag
2 januari Nieuwjaarsdag II
7 Januari Russisch Orthodox Kerstmis
16 Januari Russisch winterfestival
25 Januari St. Tatiana’s dag
7 maart Blini dag (dan worden er Blini’s gegeten, zijn pannenkoekjes)
8 maart Internationale dag van de vrouw
12 april dag van de Kosmonaut
1 mei dag van de arbeid, Russisch Orthodox Pasen
9 mei Dag van de overwinning
6 Juni Geboortedag van Pushkin
21 Juni Festival van de witte nachten, duurt tot half Juli
19 September Dag van Moskou
7 November Verzoeningsdag
10 November Dag van de Politie
12 December Onafhankelijkheidsdag

F

Fietsen - Rusland
In Rusland worden de fietsers niet zo goed beschermd als in Nederland. Toch leent Rusland zich uitermate voor mooie fietstochten.

Fooien - Rusland
U kunt doorgaans zelf bepalen hoeveel fooi u wenst te geven. Er is geen standaard voor.


Stedentrips Rusland :
Moskou en Sint Petersburg

De leukste stedentrips naar Rusland. U kunt bij deze stedentrips naar Moskou en Sint Petersburg zelf kiezen of u de steden individueel wilt verkennen of deel wilt nemen aan een uitgebreid excursie pakket.

Groepsreizen :
Rusland, Moskou en St. Petersburg inclusief excursies

Deze geheel verzorgde reizen bieden u de mogelijkheid om onder begeleiding van deskundige en enthousiaste gidsen nader kennis te maken met de belangrijkste bezienswaardigheden van Rusland.

6-daagse Stedentrip Moskou :
Ontdekking van een bijzondere stad

Ontdek Moskou, de schitterende hoofdstad van Rusland, tijdens deze 6-daagse stedentrip. 3 dagen met indrukwekkende excursies en genoeg vrije tijd om Moskou op eigen houtje te ontdekken.

Riviercruises :
Ontdek Rusland vanaf het water

Voor wie Rusland wil leren kennen zonder gesleep met koffers en vermoeiende verplaatsingen, zijn deze riviercruises de ideale oplossing. U reist comfortabel, veilig en ontspannen.

6-daagse stedentrip Sint Petersburg :
Proef de cultuur

Een bezoek aan Tsarenstad St. Petersburg was nog nooit zo interessant. Een volledig verzorgde stedentrip inclusief 3 dagen excursies naar al het moois dat de stad te bieden heeft.

Treinreizen :
Per spoor door het indrukwekkende Rusland

Reizen door het uitgestrekte Rusland met één van deze beroemde lange afstandstreinen is één van de meest fascinerende manieren om een interessant stuk van de wereld te ontdekken.